Přihláška 2020


Uzávěrka přihlášek byla 6. 3. 2020 !!!

Přihlášky registrované po tomto datu již neakceptujeme.

Elektronickou přihlášku najdete na tomto odkazu:


Nutnou podmínkou účasti v soutěži je také souhlas s GDPR. Souhlas si, prosím, stáhněte z přiloženého souboru a vyplněný zašlete na naši adresu:


Gymnázium a SOŠPg

Mgr. Alena Matějovská

Nová Paka

Kumburská 740

509 01 Nová Paka

nebo elektronicky oskenované na adresu:

reditel@gymnp.czSouhlas s GDPR