Kategorie a podmínky účasti

A) zpěv sólo

Jedna lidová a jedna umělá píseň v libovolném jazyce s doprovodem či bez doprovodu

A1 - kategorie pro předškolní věk

A2 - kategorie pro mladší školní věk (1.-2. třída)

A3 - kategorie pro mladší školní věk (3.-5. třída) - pouze 3 účastníci za každou školu !!!

A4 - kategorie pro starší školní věk (6.-7. třída)

A5 - kategorie pro starší školní věk (8.-9. třída)

A6 - kategorie pro dospívající a dospělé


B) pěvecké duo, trio, kvarteto

Jedna lidová a jedna umělá píseň v odpovídající vícehlasé úpravě s doprovodem či bez doprovodu

B1 - kategorie pro mladší školní věk (1.-5. třída)

B2 - kategorie pro starší školní věk (6.-9. třída)

B3 - kategorie pro dospívající a dospělé


C) malé vokální soubory bez sbormistra (obsazení 5 - 12 zpěváků)

Jedna lidová a jedna umělá píseň ve vícehlasé úpravě s doprovodem či bez doprovodu