Časový rozpis soutěže 2019

Časové údaje jsou přibližné !!!

7,30 - 8,25 - prezence

Pokud soutěžíte až po 12. hodině, můžete se dostavit a zaprezentovat později v účtárně školy !!!

8,00 - porada poroty ve sborovně

8,30 - slavnostní zahájení soutěže v aule školy

9,15 - začátek soutěže po kategoriích

Kategorie A1 - učebna č. 26

9,15 - 11,45 - vlastní soutěž

11,45 - 12,00 - porada poroty

12,00 - slavnostní vyhlášení výsledků

Kategorie A2 – učebna č. 25

9,15 – 11,45 - vlastní soutěž

11,45- 12,00 - porada poroty

12,00 - slavnostní vyhlášení výsledků


Kategorie A3 - učebna č. 59

9,15 - 13,00 - vlastní soutěž

13,00 - 13,15 - porada poroty

13,15 - slavnostní vyhlášení výsledků

Kategorie A4 - „Studentský klub“

9,15 – 11,15 - vlastní soutěž

11,15 - 11,30 - porada poroty

11,30 - slavnostní vyhlášení výsledků

Kategorie B1, B2 - „Studentský klub“

11,45 – 12,30 – vlastní soutěž

12,30 – 12,45 – porada poroty

12,45 – vyhlášení výsledků

Kategorie A5 - aula

9,15 - 10,45 - vlastní soutěž

10,45 - 11,00 - porada poroty

11,00 - slavnostní vyhlášení výsledků

Kategorie A6 - aula

11,15 - 13,15 - vlastní soutěž

13,15 - 13,30 - porada poroty

13,30 – slavnostní vyhlášení výsledků

Kategorie B3, C - aula

13,45 - 14,45 - vlastní soutěž

14,45 - 15,00 - porada poroty

15,00 – slavnostní vyhlášení výsledků

Časové údaje jsou přibližné !!!!!