Časový rozpis soutěže 2018

V ročníku 2019 může být harmonogram mírně odlišný, závisí na počtu přihlášených soutěžících v jednotlivých kategoriích - bude tedy upřesněno až po uzávěrce přihlášek.

7,30 - 8,25 - prezence

Pokud soutěžíte až po 12. hodině, můžete se dostavit a zaprezentovat později v účtárně školy !!!

8,00 - porada poroty ve sborovně

8,30 - slavnostní zahájení soutěže v aule školy

9,15 - začátek soutěže po kategoriích

Časové údaje jsou přibližné !!!!!

Kategorie A1 - učebna č. 26

9,15 - 12,15 - vlastní soutěž

12,15 - 12,30 - porada poroty

12,30 - slavnostní vyhlášení výsledků

Kategorie A2 – učebna č. 25

9,15 – 12,00 - vlastní soutěž

12,00- 12,15 - porada poroty

12,15 - slavnostní vyhlášení výsledků


Kategorie A3 - učebna č. 59

9,15 - 14,15 - vlastní soutěž

14,15 - 14,30 - porada poroty

14,30 - slavnostní vyhlášení výsledků

Kategorie A4 - „Studentský klub“

9,15 – 11,45 - vlastní soutěž

11,45 - 12,00 - porada poroty

12,00 - slavnostní vyhlášení výsledků

Kategorie B1, B2 - „Studentský klub“

12,30 – 13,30 – vlastní soutěž

13,30 – 13,45 – porada poroty

13,45 – vyhlášení výsledků

Kategorie A5 - aula

9,15 - 11,45 - vlastní soutěž

11,45 - 12,00 - porada poroty

12,00 - slavnostní vyhlášení výsledků

Kategorie A6 - aula

12,30 - 14,30 - vlastní soutěž

14,30 - 14,45 - porada poroty

14,45 – slavnostní vyhlášení výsledků

Kategorie B3, C - aula

15,00 - 16,00 - vlastní soutěž

16,00 - 16,15 - porada poroty

16,15 – slavnostní vyhlášení výsledků

Časové údaje jsou přibližné !!!!!