Porota
Bude aktualizováno pro rok 2018

Porota 2017

Porota č. 1 – Kategorie A1 – učebna č. 26

Simona Hlavatá MŠ Velichovky, sbormistryně Českého chlapeckého sboru  HK

Ing. Helena Fikarová  – ZŠ Praskačka, sbormistryně přípravného sboru Jitro

Mgr. Barbora Zvelebilová – MŠ Plačice, dívčí pěvecký sbor Kantiléna

                    

Porota č. 2 – Kategorie A2 – učebna č. 25

          Mgr. Petr Kůs – ZŠ Bodláka a Pampelišky Veliš, hudebník

          Ivana Nováková – ředitelka DDM Nová Paka

          Mgr. Jana Vávrová – ZŠ Jičín,  ředitelka MŠ Úlibice

 

Porota č. 3 – Kategorie A3 – učebna č. 59

Mgr. Jana Machková – hlasový pedagog ZUŠ Dvůr Králové n. L.

          Mgr. Petra Lukavcová –ZŠ Lomnice nad Popelkou, sbormistryně

Václav Brádle sbormistr pěveckého sboru Jizerka Semily

        

Porota č. 4 – Kategorie A4, B1,  B2  – "studentský klub" 

Mgr. Jana Rychterovámoderátorka ČR -  Radio Junior, písničkářka, Two Voices

Mgr. Jana Knížková, Ph.D. - hlasový pedagog ZUŠ Chlumec nad Cidlinou

Bc. Barbora Kašpárková – hlasový pedagog ZUŠ Nová Paka


 

Porota č. 5 – Kategorie A5, A6, B3, C   –  aula

          Mgr. Jaromír Schejbal Gymnázium HK, sbormistr – GYBON, Vokální harmonie

Aleš Hendrych – sólista opery Národního divadla

Mgr. Lukáš Merkl  - Gymnázium HK, manažer Gentlemen Singers
Medailonky porotců 2017


Simona Hlavatá

Je sbormistryní přípravného oddělení Zpěváček Českého chlapeckého sboru HK. Vystudovala Střední pedagogickou školu v Nové Pace a Střední pedagogickou školu v Litomyšli.  Pracuje jako učitelka MŠ Velichovky. Zároveň 8 let vedla přípravné oddělení Pueráček v chlapeckém sboru Boni pueri a ve stejnojmenné ZUŠ v HK učila přípravnou hudebně-pohybovou výchovu
a pěveckou hlasovou výchovu. Od roku 2010 je sbormistryní přípravného oddělení Zpěváček Českého chlapeckého sboru z HK.


Ing. Helena Fikarová

Od raného dětství zpívala v Královéhradeckém dětském sboru Jitro pod vedením prof. Jiřího Skopala. Procestovala velkou část Evropy i USA. Láska k hudbě a dětskému zpěvu pak nasměrovala kroky zpět k dětskému sboru, nyní vede jedno z přípravných oddělení Jitra ve „své škole“, kde působí jako učitelka. Ve zpěvu aktivně působí i nadále, jako členka Smíšeného sboru Jitro.  Sbormistrovskou průpravu si doplňuje studiem na Univerzitě Hradec Králové, na katedře hudební výchovy. Pěveckých soutěží se v dětství účastnila jako zpěvačka, nyní jako porotkyně.


Mgr. Barbora Zvelebilová

V raném školním věku začínala s hrou na klavír a v ZUŠ v Nové Pace absolvovala 7 let sólového zpěvu, při němž se účastnila také komorního zpěvu ve folklórním souboru Daráček. Celé 4 roky na SOŠPg v Nové Pace zpívala v dívčím sboru Amabile. Vystudovala bakalářský obor Učitelství pro MŠ na PdF UHK a přitom působila v jičínském smíšeném sboru Foerster. Ukončila magisterské studium oboru Předškolní pedagogika a zpívá v hradeckém dívčím sboru Kantiléna.


Mgr. Petr Kůs

Je členem hudebních skupin Blanket, Fámy, Fiakr, Kůsovic koledníci, dříve též Quartet
a Šlapeto. Je autorem hudby a textů písní zmíněných skupin. Svou činnost rozšířil
o spoluautorství televizních scénářů. V současné době působí také jako učitel hudební výchovy při ZŠ Bodláka a Pampelišky.


Ivana Nováková

V současné době je ředitelkou DDM Stonožka Nová Paka. Už jako žákyně základní školy se účastnila řady pěveckých soutěží. Od 8 let zpívala a později i tančila ve folklorním souboru Hořeňák, a to až do dospělosti. Celý život pracuje ve školství, působila jako učitelka mateřské školy, poté si doplnila vzdělání na Konzervatoři Duncan centre v Praze a 7 let učila tanec na ZUŠ v Nové Pace.Před 11 lety se poprvé setkala s africkým folklórem. Tolik jí učaroval, že zkusila jak tanec, tak i hru na africké bubny, kterou v současné době vyučuje v kroužcích
a kurzech v domě dětí. Kromě toho organizuje vícedenní workshopy se známými tuzemskými
i zahraničními lektory.


Mgr. Jana Vávrová

V období  základní školy navštěvovala obory sólový a sborový zpěv, hudební nauku, hru na zobcovou flétnu a  klavír v ZUŠ Trutnov. Roku 1991 ukončila maturitní zkouškou obor předškolní a mimoškolní pedagogika na SOŠPg v Nové Pace. Byla členkou pěveckého sboru Amabile. Vysokoškolské vzdělání (učitelství pro 1. stupeň ZŠ)  získala na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem. Již 7 let působí jako zastupující ředitelka málotřídní školy. V současné době působí jako ředitelka soukromé mateřské školky v Úlibicích, dále vyučuje HV na 3. ZŠ
v Jičíně.


 Mgr. Jana Machková

Je absolventkou konzervatoře v Pardubicích, kde vystudovala obor zpěv. Na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vystudovala obor Školský management a na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy obor Management vzdělávání. Na Základní umělecké škole R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem vyučuje sólový a sborový zpěv od roku 1985. V letech
2003 – 2013 zde působila ve funkci zástupkyně ředitelky. Svoji pedagogickou činnost rozšířila
o výuku hudební výchovy na základní škole Strž a na gymnáziu ve Dvoře Králové nad Labem.

Aktivně se věnuje pěvecké činnosti při různých kulturních a společenských akcích v regionu.
Je jednou ze zakládajících členů swingového orchestru Big Bandu Dvorský a několik let byla zpěvačkou orchestru. V rámci své profese spolupracovala například s Jankem Ledeckým, Pavlem Novákem, Jiřím Škorpíkem a Petrem Bende.

V roce 2001 založila Pěvecký sbor Carpe diem. Ten má za sebou nespočet koncertů
a vystoupení. Za zmínku stojí např. spolupráce se skladatelem Miroslavem Vobořilem v rámci jeho autorského koncertu pod názvem Doteky.


Mgr. Petra Lukavcová

Je absolventkou novopacké SPgŠ a pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem (obor Hudební výchova - sbormistrovství, tělesná výchova). Zkušenosti sbírala pod vedením prof. Tomáše Fialy, absolvovala odbornou sbormistrovskou průpravu u prof. Josefa Říhy, doc. Jiřího Holubce
a prof. Vlastimila Kobrleho. Vyučuje na ZŠ TGM v Lomnici nad Popelkou, kde řídí dětský pěvecký sbor (mladší oddělení). V roce 2004 převzala řízení sboru Hlas a vedla ho do konce roku 2007. Po návratu z mateřské dovolené v roce 2010 řídila sbor společně s Alenou Lelkovou do roku 2015. V současné době vede lomnický sbor Bořivoj a dětský sbor při základní škole.


Václav Brádle

        Vystudoval obor sbormistrovství na Pražské konzervatoři, následně obor hudební výchova  na UK Praha. Od roku 1964 dosud je sbormistrem dětských a mládežnických sborů Rtyně
v Podkrkonoší a Jizerka ZUŠ Semily.

se sborem Jizerka se účastnil na všech významných domácích sborových soutěžích a řadě sborových soutěží v zahraničí, např. MSF Neerpelt 1990–1. cena „cum laude“, MSF Athény 1996– 2. místo, MSF O. di Lassa Vatikán 1997–2. místo, MSF Sligo (Irsko) 2001–1. místo
v kategorii ženských sborů.
Václav Brádle je nositelem Ceny Františka Lýsky (2005) a Ceny Bedřicha Smetany (2009).


Jana Rychterová

Písničkářka, která svoje písně zpívá, skládá i doprovází na kytaru. Poznávacím znamením jejích koncertů jsou skvělé texty a humor, její písně jsou šansony šmrncnuté blues i jazzem. Na svém kontě má čtyři autorská CD, nejraději má to poslední, Tak hraj. Stojí v čele kapely Two Voices, která se věnuje netradiční interpretaci perliček klasické hudby s jejími texty, tzv. crazy classic. Jana se věnuje i tvorbě pro děti, pro které natočila tři CD - Hrátky s češtinou a s dopravní výchovou a Zpívací písničky 1 a 2. Vystupování pro děti bere jako relaxaci, při které vymění večerní šaty za klaunské kalhoty. V posledních letech působí jako moderátorka a hudební dramaturgyně Českého rozhlasu Rádia Junior.


Mgr. Jana Knížková

Studovala zpěv soukromě v Praze u V. Walterové a později na pardubické konzervatoři
u M. Forštové. Několikrát absolvovala mistrovské kurzy na JAMU a u prof. Carangela (Vídeň). Věnuje se pěvecké koncertní činnosti, byla dlouhodobou sólistkou Posádkové hudby Hradec Králové a Big Bandu Aldis Hradec Králové, spolupracovala s regionálními orchestry
a věnovala se ansámblovému zpěvu ve vokálním souboru Blue Flowers, který založila. Na Univerzitě Hradec Králové vystudovala obor učitelství hudební výchovy a českého jazyka
a na Univerzitě Palackého v Olomouci doktorský studijní program Hudební teorie
a pedagogika. Pedagogicky působila na katedrách hudební výchovy v Praze a v Olomouci, absolvovala řadu hudebně vzdělávacích kurzů z oblasti pěvecké i obecně hudební pedagogiky
a didaktiky a v těchto oborech se také věnuje publikační činnosti. V současnosti vyučuje sólový, komorní a sborový zpěv v ZUŠ Chlumec n. C., její žáci studují zpěv na konzervatoři a úspěšně
se účastní pěveckých soutěží. Pracuje jako dramaturgyně festivalu klasické hudby Podblanický hudební podzim a podílí se na organizaci kulturních akcí v královéhradeckém regionu.


Bc. Barbora Kašpárková

Absolventka Konzervatoře Pavla Josefa Vejvanovského a Vysoké školy múzických umení v Bratislavě obor klasický zpěv. Již v dobách studií získala několik ocenění - stala se laureátkou Mezinárodní pěvecké soutěže Rudolfa Petráka v Žilině 2012 a Mezinárodní soutěže Stonavská Barborka 2012. Účinkovala také ve smíšeném sboru P.J.Vejvanovského, který se v  XIV. ročníku festivalu středoškolských sborů OPAVA CANTAT 2011 stal absolutním vítězem. Během studií se také zapojila do operních představení, kde mimo jiné ztvárnila tyto role: Zuzanku i Barbarinu v Mozartově Figarově svatbě, Helenu v Offenbachově Krásné Heleně a Gasparinu v opeře La Canterina Josepha Haydna. Již v roce 2010 započala svou pedagogickou praxi jako učitelka sólového i sborového zpěvu na ZUŠ Vsetín. Momentálně pracuje na ZUŠ v Nové Pace a je zpěvačkou v jazzové kapele Claire Jazz Band.


Mgr. Jaromír Schejbal

Učitel hudební výchovy, sborového zpěvu a zeměpisu na Gymnáziu Boženy Němcové v Hradci Králové. Už od mládí se aktivně věnoval hudbě, zpíval v Královéhradeckém dětském sboru Jitro, v chlapeckém sboru Boni pueri, ve sboru Smetana. Univerzitu HK absolvoval diplomovým pěveckým koncertem a na ZŠ Habrmanova založil a 9 let řídil dětský pěvecký sbor Cantabile. Dodnes je sbormistrem ženského komorního sboru Vokální harmonie a studentského sboru Gybon. Jaromír Schejbal se věnuje i žánru populární hudby – dodnes působí jako zpěvák
v tanečním orchestru Fontána. Je předsedou Hudební mládeže HK, z. s. a mnoho let je členem poroty, která hodnotí mladé talenty v pěvecké soutěži Hradecký slavík
a Karlovarský skřivánek.


Aleš Hendrych

Pro každého umělce v České republice je největším úspěchem účinkovat v Národním divadle v Praze. Této pocty se Aleši Hendrychovi dostalo. Za měsíc má čtyři až osm představení, kromě toho vystupuje i v jiných divadlech. S Národním divadlem zajíždí i do zahraničí. Pravidelně účinkoval v Berlíně s mozartovským programem.

V současné době jej můžete slyšet a vidět mimo jiné ve Stavovském divadle v Mozartissimu
– To nejlepší z Mozartových oper nebo v Národním divadle  ve slavné  La Traviatě  Giuseppa Verdiho  roli barona Douphala.


Mgr. Lukáš Merkl

je rodákem z Hradce Králové, kde devět let vyučuje na tamějším Gymnáziu J. K. Tyla angličtinu, němčinu a hudební výchovu v anglickém jazyce. Cizí jazyky vyučuje také soukromě
a v jazykové škole. Je šťastně ženatý a má 2,5letého syna Šimona.

Od útlého dětství je jeho největším koníčkem zpěv. V letech 1993 - 2004 byl členem koncertních skupin Českého chlapeckého sboru Boni pueri. V roce 2002 úspěšně zakončil absolutorium
II. cyklu ZUŠ v oboru sólový zpěv a o rok později se stal spoluzakladatelem Vokálního souboru Gentlemen Singers, kde jako zpěvák působil až do roku 2015 a se kterým absolvoval několikerá koncertní turné ve více než dvaceti zahraničních zemích na čtyřech kontinentech. 

Pro Vokální soubor Gentlemen Singers vykonává v současné době funkci manažera mezinárodních koncertů a zahraniční komunikace. Stejnou funkci zastává i v každoročním červnovém festivalu Sborové slavnosti • Czech Choir Festival • Hradec Králové, který
se řadí k největším sborovým přehlídkám u nás. Manažérské portfolio zastupovaných umělců
si v loňském roce obohatil o úspěšný slovinský sextet Ingenium Ensemble z Lublaně a nově od letošního roku také o perspektivního geniálního klavíristu Matyáše Nováka.
Dva roky již také patří do tříčlenné česko-slovinsko-švýcarské hodnotící komise Choral Festival Network, která sdružuje na třicet sborových festivalů a soutěží po celém světě. Jako porotce je zván do českých pěveckých soutěží jednotlivců (Novopacký slavíček) i sborů (Gymnasia Cantant).